Mining companies

Afrimat [logo]

Afrimat Limited

Afrimat mining [photo]
Assmang [logo]

Assmang Proprietary Limited

Assmang, Khumani [photo]
African Rainbow Minerals [logo]

African Rainbow Minerals

African Rainbow Minerals [photo]
Assore Limited [logo]

Assore Limited

Assore Limited [photo]
Hotazel Manganese Mines [logo]

Hotazel Manganese Mines (Pty) Ltd

Hotazel Manganese Mines [photo]
Kalagadi Manganese [logo]

Kalagadi Manganese

Kalagadi Manganese [photo]
Kudumane Manganese Resources [logo]

Kudumane Manganese Resources

Kudumane Manganese Resources [photo]
Kumba Iron Ore [logo]

Kumba Iron Ore

Kumba Iron Ore [photo]
Mvelo Minerals [logo]

Mvelo Minerals

Mvelo Minerals [photo]
Petra Diamonds [logo]

Petra Diamonds

Petra Diamonds [photo]
Sedibeng Iron Ore [logo]

Sedibeng Iron Ore

Sedibeng Iron Ore [photo]
South 32 [logo]

South 32

South 32 [photo]
Tshipi E Ntle [logo]

Tshipi E Ntle

Tshipi E Ntle [photo]
Vedanta Resources Limited [logo]

Vedanta Resources Limited

Vedanta Resources Limited [photo]